Velkommen til Nim Vandværks hjemmeside.

Nim Vandværk er et privat vandværk og er ejet af værkets forbrugere.
Værket leverer ca. 45.000 m3 vand om året til cirka 390 vandtilslutninger.
Vandet bliver indvundet fra 2 boringer i Nim by.
Underup Vandværk blev i 2013 lagt ind under Nim Vandværk, og Underup bliver nu forsynet med vand fra Nim Vandværk.

Oprindelig er Nim Vandværk oprettet som et Interessentselskab (IS), med de tilknyttede forbrugere som ejere. Imidlertid er et Interessentskabet en selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne (interessenterne) solidarisk hæfter ubegrænset og personligt for virksomhedens forpligtelser.

For få år siden overgiv vandværket fra IS til Andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), og er nu et selskab hvor ejernes ansvar er begrænset til deres indskudte andelskapital.

Er du i tvivl om, hvilke aftaleforhold der er gældende mellem vandværket og vandværkets forbrugere, beder vi dig om at orientere dig i hhv. Horsens Kommunes Fællesregulativ hhv. Vandværkets gældende leveringsbestemmelser og dertilhørende takstblad.

/Bestyrelsen