Forside

Velkommen til Nim Vandværks hjemmeside.

Her på siden kan du læse om takster, vedtægter, evt. problemer med vandet, se billeder, samt kontakte vandværkets bestyrelse.

Nim Vandværk er ejet af forbrugerne, og leverer 45.000 m3 vand om året til cirka 390 vandtilslutninger. Vandet bliver oppumpet fra 2 boringer i Nim by. Underup Vandværk blev i 2013 lagt ind under Nim Vandværk, og bliver nu forsynet med vand fra Nim.

Hvis I har kommentarer til vandværksdriften, er I velkommen til at skrive til os under kontakt.

Oprindelig er Nim Vandværk oprettet som et Interessentselskab (IS), med de tilknyttede forbrugere som ejere. Imidlertid er et Interessentskabet er en selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne (interessenterne) solidarisk hæfter ubegrænset og personligt for virksomhedens forpligtelser.

For få år siden overgiv Vandværket fra IS til Andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), og er nu et selskab hvor ejernes ansvar er begrænset til deres indskudte andelskapital.

Aflæsninger vedrørende flytning bedes sendt på mail til nimvand@gmail.com med information om adresse og målerstand. Derudover vil vi gerne have information om navn og kontaktoplysninger på både køber og sælger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen