Siden er under konstruktion.

VANDPRØVER

Alle vandprøver skal lovpligtigt være offentligt tilgængelige.
Analyseresultater fra Nim Vandværk finder I på GEUS’ hjemmeside:
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=72367
Her kan I læse hvilke prøver der er taget, hvor og hvornår de er taget, samt resultatet af prøverne.