Planlagte driftsforstyrrelser annonceres på vandværkets hjemmeside lige så snart arbejdet er planlagt.

Akutte driftsforstyrrelser annonceres på hjemmesiden hurtigst muligt efter problem-identifikation.

Efter ledningsarbejde / brud reparation kan der forekomme misfarvet vand.
Nogle forbrugere kan opleve, at der i en kort periode kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Det sker i forbindelse med brud på vandledningen, ledningsarbejde eller andre forstyrrelser i vandforsyningsdriften hvor ledningerne har været “åbnet”. Denne misfarvning skyldes midlertidigt forhøjet indhold af jern og mangan i vandet. Det forhøjede indhold skyldes aflejringer i rørene, som bliver rystet løs når der sker ændringer vandstrømmen og trykket i vandledningen.
Hvor muligt vil vandværket efter brud og reparation på en vandledning sørge for, at der sker en udskylning af ledningsnettet til vandet er rent igen.
For at få rent vand igen skal husets Installationer skylles igennem. Dette tager sjældent mere end 5-15 min.

Jern og mangan er ikke sundhedsskadeligt, men er naturligt forekommende mineraler i grundvandet, og forekommer derfor også i vandværksboringer i varierende mængder. Ved vandbehandling på værket iltes vandet, og derved ændres jern og mangans kemiske sammensætning. Det betyder, så der dannes krystaller der kan udfældes og tilbageholdes i værkets sandfiltre . Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det dog ikke undgås, at der i en vis udstrækning sker efter-udfældning af jern og mangan i ledningsnettet.
Når vandet løber samme vej, med samme tryk og styrke, forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen som en form for ufarlig, indvendig belægning. Men opstår der brud på ledningen, der bevirker at vandstrømmen ændres, rives jern- og mangan løs, og følger med vandet rundt i ledningsnettet.
Vand med indhold af jern kan give rød-brunlig afsmitning på porcelæn og vasketøj – og mangan kan give et fedtet og olieagtig udseende og optræder ofte som små sorte partikler.

Misfarvet vand må tåles på den enkelte installation efter brud og ledningsarbejde . Nim Vandværk giver ikke erstatning for skader på grund af misfarvet vand.

Er der kommet misfarvninger af jern i vasketøjet anbefaler Forbrugerrådet følgende:

Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr 10 l. vand.
Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en
varm sodaopløsning med 3 dl. soda til 10 l. vand. Tøjet
skylles og færdigbehandles som efter normal vask.