Siden er under konstruktion.

Når du som udvikler byggemodner i Nim Vandværks forsyningsområde beder vi dig være opmærksom på følgende:

– Sæt dig ind gældende takstblad.
– Læs vandværkets regulativ igennem, det er i udgangspunktet vores aftalegrundlag.
– Henvend dig lige så snart dit projekt er godkendt af kommunen, og send os gerne relevante kortbilag. Vi har bl.a. brug for at kende de matrikulære forhold, herunder evt. planer om udmatrikulering, samt antallet af boligenheder der skal have vandforsyning.
– Forvent at der, fra din henvendelse om tilmelding er modtaget og indtil der er etableret vandforsyning, går min. 2 mdr. Dette skyldes bl.a. vores entreprenørers behov for opgave-planlægning og leveringstid på materialer.
– Der kan ikke tilbydes vand til direkte sprinkler-installation.