TIL- & FRAFLYTNING

Ejendomsmægleren er ikke længere ansvarlig for, at opgøre forbrug pga. den nye GDPR-bekendtgørelse. Du skal derfor selv meddele, at du flytter ind/ud samt angive målerstand.

Dette kan du enten gøre ved at kontakte Brædstrup Fjernvarme, med hvem vandværket har administrationsaftale, direkte eller ved at benytte dig af Brædstrup Fjernvarmes selvbetjening her:

https://www.braedstrup-fjernvarme.dk/selvbetjening/aflaesning-vand/

MÅLERAFLÆSNING

Nim Vandværk er ved sidste skift af vandmåler overgået til fjernaflæste målere. Du skal derfor ikke længere selv aflæse din vandmåler ved årsskiftet, med mindre der er tale om til-/fraflytning.

De fjernaflæste målere betyder også, at du ikke længere skal indberette manuelt til spildevandsselskabet SAMN.

Ønsker du at overvåge dit vandforbrug løbende, kan det dog fortsat være en god ide at aflæse din vandmåler på månedsbasis, så du hurtigere opdager et toilet der løber eller et brud på din private jordledning.

AFREGNING

Nim Vandværk har administrationsaftale med Brædstrup Fjernvarme.

Har du spørgsmål til din regning eller er du i tvivl om dit forbrugernummer eller dit målernummer, skal du derfor kontakte Brædstrup Fjernvarme.

Brædstrup Fjernvarme

Fjernvarmevej 2

8740 Brædstrup

post@braedstrup-fjernvarme.dk

Tlf.: 7575 3300

Du kan også kontakte brædstrup Fjernvarme via kontaktformular her:

https://www.braedstrup-fjernvarme.dk/kontakt/