Generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nim vandværk a.m.b.a
Onsdag d. 16.06.2021 kl. 19:30 afholder Nim vandværk generalforsamling. Generalforsamlingen foregår i forsamlingshuset.
Dagsorden Ifølge Nim vandværksandværks vedtægter:
a) Valg af dirigent
b) Beretning for det forløbne år
c) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
d) Indkomne forslag og behandling af værkets forhold
e) Valg af bestyrelse og suppleanter
f) Eventuelt
Ifølge Nim vandværks vedtægter skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Vi ses.
Hilsen Bestyrelsen