NB! Vi er snart i mål med målerudskiftning til fjernaflæste målere 🙂 

Spar portoen og brug eForsyning.dk – selvbetjeningsportal.

Du har mulighed for at taste din vandaflæsning på eForsyning.dk. Her kan du også følge dit forbrug, hente dine oplysninger, budget, årsopgørelser, breve fra vandværket og meget mere.

Du kan også hente eForsyning, som en app til din smartphone i App Store eller Google Play. Så kan du følge dit vandforbrug på din smartphone.

For at logge på eForsyning skal du bruge brugernavn (dit forbrugernummer) og kode, som fremgår af selvaflæsningskortet. Du kan også finde det på dit historiske vandregnskab.