Som virksomhed er vi i kraft af persondataforordningen forpligtet til at passe godt på personhenførbare data, og sikre:

  • at få orienteret om, hvilke data vi har indsamlet og til hvilket formål
  • kun at behandle nødvendige oplysninger
  • at oplysningerne er korrekte og opdaterede
  • at oplysningerne ikke bliver opbevaret længere tid end nødvendigt
  • at oplysningerne er godt nok sikret set i forhold til deres følsomhed
  • at vi kan dokumentere, at vi lever op til kravene.

Nim Vandværk indsamler målerdata til brug for afregning af vandforbrug. Dette kan ske på to forskellige måder. Ved brug af mekaniske målere er indsamlingen beskrevet her:

Dataindsamling for mekaniske målere

Ved brug af fjernaflæste målere er indsamlingen beskrevet her:

Dataindsamling ved elektronisk forbikørsel