Siden er under rekonstruktion - Vi håber på forståelse for evt. fejl & mangler


Velkommen til Nim Vandværks hjemmeside


Nim Vandværk er et privat vandværk og er ejet af værkets tilsluttede forbrugere i fællesskab.

Værket leverer ca. 45.000 m3 vand om året til ca. 390 tilsluttede ejendomme.

Vandet bliver indvundet fra 2 boringer i Nim by.

Underup Vandværk blev i 2013 lagt ind under Nim Vandværk, og Underup bliver nu forsynet med vand fra Nim Vandværk.

Oprindelig er Nim Vandværk oprettet som et interessentselskab (IS), med de tilknyttede forbrugere som ejere. Imidlertid er et interessentskab en selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne (interessenterne) solidarisk hæfter ubegrænset og personligt for virksomhedens forpligtelser.

For få år siden overgik vandværket fra IS til andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), og er nu et selskab hvor ejernes ansvar er begrænset til deres indskudte andelskapital.


Er du i tvivl om, hvilke aftaleforhold der er gældende mellem vandværket og vandværkets forbrugere, beder vi dig om at orientere dig i hhv. Horsens Kommunes Fællesregulativ hhv. Vandværkets gældende leveringsbestemmelser og dertilhørende takstblad.


/Bestyrelsen


"Normalregulativ for almene vandforsyninger er en vejledning er til brug for vandforsyningernes udarbejdelse af regulativ og for kommunalbestyrelsens godkendelse af regulativet. Den angiver den generelt bedste løsning for regulering af forholdene mellem vandforsyningen og dens forbrugere."

Fællesregulativet er udarbejdet af Horsens Kommune i samarbejde med vandværkernes Vandråd i Horsens, og er slutteligt godkendt af Horsens Kommune som gældende tilsynsmyndighed.

Regulativet beskriver vandværkets rettigheder og pligter overfor forbrugerene, og forbrugernes rettigheder og pligter overfor vandværket.

Vandværkets gældende takstblad er udarbejdet efter Naturstyrelsens vejledning "Fastsættelse af takster for vand" som også er publiseret på Retsinformation.

Værkets historie

Ligger du inde med anekdoter, gamle ledningsplaner eller fotos med relevans for værkets historie, modtager vi gerne henvendelser :-)

Mobil: 29621718

Privat mail: jakob.vesterlund.olsen@gmail.com

Daglig beskæftigelse: Jordbrugsøkonom, Ph.d.; Københavns Universitet.

Tammes Lund Jepsen

Formand

Mobil: 24941359

Privat mail:

hkbjoakim@hotmail.com

Daglig beskæftigelse: Elektriker, Lindpro.

Mobil: 20815476

Privat mail:

tammes@tammesjepsen.dk

Daglig beskæftigelse: Vandkvalitetsmedarbejder, Aarhus Vand.

Bestyrelsen

Værkets bestyrelse er frivillig og ulønnet, og arbejdet med værkets drift og vedligehold foregår derfor primært udenfor almindelig arbejdstid. Det håber vi I vil respektere, og vi henstiller til, at det kun er ved akutte henvendelser I kontakter os i arbejdstiden.


Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af nedenstående 5 medlemmer, som I nedenfor kan se en kort præsentation af.

Ligeledes kan I se hvem der passer vandværket for os alle sammen.Tammes Lund Jepsen

Bestyrelsesformand

Jakob Vesterlund Olsen

Kasserer & Bestyrelsesmedlem

Joakim Bomberg Andersen

Bestyrelsesmedlem

Miriam Plöger

Sekretær & Bestyrelsesmedlem

Daniel Nicholson

Leder

Mobil: 30171905

Privat mail:

miriam.plg.erik@gmail.com

Daglig beskæftigelse: Ingeniør & projektleder, TREFOR Vand, EWII.

Henrik Sjørslev Petersen

Bestyrelsesmedlem

Daniel Nicholson

Leder

Mobil: 28785917

Privat mail:

henrikpetersen@hotmail.com

Daglig beskæftigelse: IT-konsulent, EnergiNet.

Erik Krogh

Vandværkspasser

Daniel Nicholson

Leder

Tom sektion...

Nogle, der siger noget pænt om det, du foretager dig, er guld værd. Klik her for at tilføje et citat fra en kunde eller en fan.

Nogle, der siger noget pænt om det, du foretager dig, er guld værd. Klik her for at tilføje et citat fra en kunde eller en fan.

Nogle, der siger noget pænt om det, du foretager dig, er guld værd. Klik her for at tilføje et citat fra en kunde eller en fan.

1000+

Glade kunder

20+
Online-kurser

400+
Gennemførte kurser

35+

Instruktører

Tom sektion..

Company

Company

Company

Company

Company

Seneste nyheder

08.04.24

Generalforsamling

 

Gennemgang af det forgangne år, godkendelse af regnskab, behandling af indkomne forslag og valg af bestyrelsesmedlemmer.

Nim Forsamlingshus

19.30 - 21.30

28.03.23

Generalforsamling


Gennemgang af det forgangne år, godkendelse af regnskab, behandling af indkomne forslag og valg af bestyrelsesmedlemmer.

Nim Forsamlingshus

19.30 - 21.30

10.13.22

Titel på arrangement 2

 

Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.

Sted

9.00 - 14.00

unsplash