Flytning, afregning & målere

Til- og fraflytning

Ejendomsmægleren er ikke længere ansvarlig for, at opgøre forbrug pga. den nye GDPR-bekendtgørelse. Du skal derfor selv meddele, at du flytter ind/ud, samt angive målerstand.

Dette kan du enten gøre ved at kontakte Brædstrup Fjernvarme, med hvem vandværket har administrationsaftale, direkte eller ved at benytte dig af deres selvbetjeningsløsning her:

Selvbetjening

Afregning

Nim Vandværk har administrationsaftale med Brædstrup Fjernvarme.

Har du spørgsmål til din regning eller er du i tvivl om dit forbrugernummer eller målernummer, skal du derfor kontakte Brædstrup Fjernvarme:

Brædstrup Fjernvarme

Fjernvarmevej 2

8740 Brædstrup

post@braedstrup-fjernvarme.dk

Tlf.: 75753300

Du kan også kontakte Brædstrup Fjernvarme via kontaktformularen her:

Kontaktformular

Måleraflæsning

Nim Vandværk er ved sidste skift af vandmålere overgået til fjernaflæste målere hos alle tilsluttede kunder. Du skal derfor ikke længere selv aflæse din vandmåler ved årsskiftet, med mindre der er tale om til-/fraflytning.

De fjernaflæste målere betyder også, at du ikke længere selv skal indberette manualet til spildevandsselskabet SAMN.


Ønsker du at overvåge dit vandforbrug løbende, kan det dog fortsat være en god idé, at aflæse din vandmåler på månedsbasis, så du hurtigere opdager et toilet der løber eller et brud på din private jordledning.

Sprøjtefri have

I Nim er vi så heldige, at bo ovenpå vores drikkevand. Det er positivt at vandet ikke skal transporteres så langt fra kildeplads til vandværket, men det betyder også, at vi alle har et ansvar for, ikke at forårsage en pesticid-forurening der siver ned i grundvandsmagasinet.


I foreningen af Danske Vandværker er der udarbejdet materiale til de danske haveejere der forklarer, hvorfor brug af pesticider er problematisk, og kommer samtidig med gode råd til, hvad du kan gøre i stedet.

Vandets vej

Hjemmesiden "Vandetsvej" udvikles og drives af en række af Danmarks store forsyningsselskaber i samarbejde med brancheforeningen DANVA.

Hjemmesiden har til formål at give let adgang til den nyeste viden om vand, vandforsyning og miljø, og kan frit bruges af alle der ønsker at vide mere.

På hjemmesiden findes også undervisningsmateriale til brug i grundskolen.


Skulle du have lyst til at fordybe dig i bl.a. "vandforsyning" kan du til venstre finde links til udvalgte emner.